0512 E. Kazimirowski, Gesù Misericordioso

Autore: Eugeniusz Kazimirowski
Data: 1934
Tecnica Originale: Tela
Ubicazione: Polonia
  • 111.2 €

  *Tela

  • 18.9 €

  *Tavola

  • 51.2 €
  • 6.1 €